Velkommen til Tinglev Vandværk

Her er informationer omkring drift af vandværket samt meddelelser til vore forbrugere.

 

HUSK
Der er Generalforsamling
Torsdag den 27. februar 2020 kl. 19.30
på Rådhuset i Borgersalen,
Dagsordning i henhold til vedtægter
.

Næste opkrævning af vandforbrug vil ske i januar 2020 med betaling primo februar 2020.

 

Måleraflæsning sker først i januar 2020 med aflæsning pr. 31. december 2019.

Alle forbrugere har nu fået installeret en elektronisk vandmåler og dette betyder at der ikke bliver udsendt aflæsningskort. Aflæsningen foregår på den måde at Vandværket kører rundt og elektronisk aflæser hver enkelt måler. Du skal ikke foretage dig noget i den forbindelse. 

Husk at tjekke dit forbrug løbende - det er altid en god ide.

Se info omkring ændring af opkrævningsintervaller under punktet : Om vandværket - øvrig information

             

Tinglev Vandværk kan kontaktes på adressen:

Tinglev Vandværk
Tømrersvinget 15
6360 Tinglev
E-mail. ​
Kontor@tinglevvand.dk

Kontor :
Åbningstid: Tirsdage 16.00-17.00

VAGT-Tlf. 7464 4314


 

 

Vandets hårdhedsgrad er 11`dh - middelhårdt .

  0-10 dh : Blødt vand            10-20 dh : Middelhårdt vand       20-30 dh : Hårdt vand

 

Sidder din vandmåler udsat , så sørg for at sikre den mod frostsprængning ! 

Se pris på udskiftning af ødelagte målere i takstbladet.

 

 

 Orientering om  igangværende arbejder :

 

 

Ingen større projekter i gang for tiden.